Garantija

Garantijos laikotarpis yra nurodytas ant garantinės kortelės. Dėl prietaiso garantinio aptarnavimo reikia kreiptis nurodytais telefono numeriais, kurie yra užrašyti ant garantinės kortelės. Sugedus prekei, būtina pateikti sąskaitą faktūra ir garantinę kortelę. Prekės gamintojo garantiniai įsipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei nepažeistos prekės eksploatavimo sąlygos. Nemokamą aptarnavimą (dalys, darbas ir, jei reikia, pervežimas) atlieka įgaliota klientų aptarnavimo organizacija vartotojo namuose arba taisykloje, klientų aptarnavimo organizacijos nuožiūra. Smulkius buitinius prietaisus:  į taisyklą pristato pats vartotojas. Bet kokios pretenzijos dėl prietaiso kokybės nagrinėjamos tik įgaliotai klientų aptarnavimo organizacijai jį patikrinus.

Webey svetainės